Dunia Akademik Yang Anda Pilih

Salam, Lazimnya apabila seseorang itu menjejak kaki di alam dunia akademik di mana 5P memainkan peranan penting dalam kehidupan dunia akademik, ianya akan banyak menjurus kepada pengajaran dan penyelidikan 5P seperti yang terkandung dalam kerja seorang ahli akademik iaitu Pengajaran, Penyelidikan, Penerbitan, Perundingan dan juga Perkhidmatan Professional dan Khidmat Masyarakat Pengajaran bagi seseorang staf akademikContinue reading “Dunia Akademik Yang Anda Pilih”