Cadangan Silibus Sains Komputer di Matrikulasi

Salam semua, Setelah beberapa hari berbengkel menanda kertas jawapan pelajar Sains Komputer Matrikulasi, saya menyimpulkan bahawa terdapat beberapa cadangan peningkatan yang diperlukan untuk sama-sama dipertingkatkan silibus ini. Cadangan ini telah saya bincangkan dan kemukakan juga ke orang-orang kepentingan dalam Bahagian Matrikulasi, KPM. 1) Mencadangkan agar silibus berkaitan subjek Sains Komputer yang mempunyai pengajaran teknik pengaturcaraanContinue reading “Cadangan Silibus Sains Komputer di Matrikulasi”