Perihal Kekecohan Elaun Keraian

Perihal Elaun Keraian 1. Pensyarah DS45 tidak ada Elaun Keraian. Hanya yang bertaraf Kanan sahaja iaitu DS51 keatas. Buktinya slip gaji saya sendiri kerana yang diberi adalah: – IMBUHAN TETAP KHIDMAT AWAM (GRED 41 – 45) – IMBUHAN TETAP PERUMAHAN (GRED 45 – 52) – BANTUAN SARA HIDUP (KAWASAN B) – Bukti yang Bertaraf KananContinue reading “Perihal Kekecohan Elaun Keraian”