Perkembangan Jerebu

Alhamdulillah, Keadaan jerebu semakin baik dan keadaan jerebu disemua tempat sudahpun ditahap baik dan sederhana. Berdasarkan hotspot yang didapati di laman http://www.weather.gov.sg/wip/web/ASMC, saya mendapati tiada lagi Denze Haze di Malaysia dan juga di Indonesia. Malah di Sumatera juga kelihatan Moderate Haze yang semakin mengecil berbanding beberapa hari sebelumnya.   Bacaan IPU di Malaysia juga didapati dalamContinue reading “Perkembangan Jerebu”