Dunia Orang Dewasa?

Salam to all, Salam warga FKEKK, Saya disini ingin mengucapkan Tahniah kepada presiden yang baru FKEKK Club dan juga kepada barisan2 baru FKEKK Club yang dibentuk bersama-sama ahli-ahli baru dan lama. Terima kasih juga diucapkan kepada Dekan, dan Timbalan2 Dekan yang juga hadir untuk memeriahkan majlis. Disini juga ingin saya ingin mengutarakan pendapat saya hasilContinue reading “Dunia Orang Dewasa?”