[Teknikal] Jenis-jenis Teknik Pengaturcaraan

Assalammualaikum, Saya secara tiba-tiba ingin menulis artikel berkaitan teknik-teknik pengaturcaraan (programming) yang “common” di dunia ini. Baiklah Terdapat beberapa jenis teknik yang terdapat dalam menulis sesuatu program atau aturcara 1. Teknik Pengaturcaraan Tidak Berstruktur (Unstructred Programming) Teknik ini biasanya dipelajari oleh diri kita semasa kita mula-mula mengenal dunia pengaturcaraan. Ianya hanya dibuat secara mendatar sahajaContinue reading “[Teknikal] Jenis-jenis Teknik Pengaturcaraan”