Conference Fee

Assalammualaikum, Kali ini saya ingin menulis berkaitan yuran persidangan antarabangsa/kebangsaan pula Seperti yang sedia maklum, yuran persidangan antarabangsa sememangnya tinggi jika dibandingkan dengan persidangan peringkat kebangsaan. Oleh sebab tahap antarabangsa itulah, yuran tersebut dinaikkan ke satu peringkat yang menyebabkan mana-mana pensyarah yang ketiadaan langsung geran penyelidikan tidak dapat membantu pelajar dibawah kelolaannya untuk menghadiri seminar/persidanganContinue reading “Conference Fee”